Tuesday, May 18, 2021

Sebuah Puisi Bahasa Banjar Arsyad Indradi dalam Antologi Puisi "Burinik" Beserta Teks Bahasa Indonesianya


oleh Arsyad Indradi

Minyak Balian


Pujat lapar mata habang mancorong
Karacak mambulangkir kubur
Mayat harus dihidupakan
Manusia hidup labih manis dari madu wanyi
Labih sintal dari barangka manu
Labih harum dari asap kamenyan
Pujat malapas tangkaluban matan pinggangnya
Digantung ka akar manjulur matan atas pohon

Limbah sasajian siap
Pujat manyambur mamang
Ranying Hatatis Hiang Pi Umbung
Masuklah dalam kelenya
Masuklah dalam bahalai
Sabalum aku makan
Makanlah isi ancak
Makanlah dalam nawuluh lulung pasike
Minumlah darah manu dalam sasiri
Aku manyaru ruhruh di kukus gununggunung

Mulang mahintip di atas pohon
Matanya mangkilat maitihi
Dikaihnya tangkaluban
Diikatakannya ka pinggang
Mulang héran saban manusia mati dikubur
Salalu hilang limbah dikubur

Pujat manconténg lawan kapur sirih
di sala dua kaning di kadua pipi titik sagi tiga di dadanya
Lalu manajak laung di kapalanya
Malilitakan saraben ka awaknya
Mamasang galang hiyang di kadua paglangan tangannya
Pujat maubah dirinya manjadi wadian bawo
Lalu batandik mangalilingi mayat nang mambujur di kelenya
Dalam ambul kukus kamenyan

Mulang mahintip di atas puhun
Matanya mangkilat kata mata lading
Hidungnya mancium bau ruhruh mamakan isi ancak
Kaya latupanlatupan buah para musim panas
Ruhruh mamacah nawuluh lulung pasike
Mulang maambil minyak balian matan tangkaluban
Lalu disambunyiakannya ka dalam bajunya

Limbah tuntung batandik Pujat si setan itu
Handak manghidupakan mayat nang tabujur
Lalu handak maambil tangkalubannya
Tapi takajut banar kadada lagi tangkalubannya
Mata habang mancorong hidungnya mahinguthingut
Lalu manungadah ka atas puhun
Balalu bakuciak sarik: Mulang
Bulikakan tangkalubanku

Mulang turun matan puhun
Tangannya bakacak pinggang mamaraki Pujat
Lalu tatawa mamacahakan hutan belantara
Ruhruh takajutan
Pujat murka lalu marabuti tangkaluban ampunnya
Mulang manyingkir dari cangkaman kuracak si setan
Maka tajadilah perang tanding
Batubatu takipayan
Bukitbukit tabulangkir
Guntung karingan banyunya
Puhunpuhun baguguran daunnya
Antara kaduanya
Kadada nang manang
Kadada nang kalah

Baucap Mulang: 
Perang tanding kada parlu lagi ditarusakan
Mulang malapas tangkaluban dari pinggangnya
Lalu manyarahakan lawan Pujat
Pujat mata habang mancurung muntungnya mandasis
Di dalam hatinya masih tasimpan sangkal
Malihat minyak balian kadada lagi dalam tangkalubannya
Baucap Pujat lawan Mulang: 
Amun minyak balian itu ada di tangan ikam
Syaratnya ikam kada bulih mahidupakan manusia nang mati
Mulang si manusia itu badiam satumat
Limbahitu baucap: Ayu ja

Dari waktu ka waktu
Sakalinya Mulang ingkar lawan janjinya
Inya mahidupakan satiap ada manusia nang mati
Inya manuruti apa nang dilakuakan Pujat
Minyak balian dicacak burungakan ka kaning mayat

Pujat sarik limbah tahu lalu mandatangi Mulang
Handak manantangnya basaung hayam
Amun Mulang kalah
Maka harus mambulikakan minyak baliannya
Tapi hayamnya salalu kalah
Lamun di dalam hatinya masih tasimpan dandam

Mulang gair mun minyak balian dapat dirabuti
Maka inya manyambunyiakan dalam kalambu
Pujat bisa hancur mun masuk ka dalam kalambu
Tapi Pujat mandapat akal
Lalu manyuruh katikih maisapnya
Limbah kajadian itu tiap manusia mati di kubur
Salalu kuburnya dijaga

Bbaru, 2009


Bahasa Indonesianya: 

Minyak Balian


Pujat lapar mata merah mencorong
Cakar membongkar kubur
Mayat harus dihidupkan
Manusia hidup lebih manis dari madu wanyi
Lebih gurih dari barangka manu
Lebih harum dari asap kemenyan
Pujat melepas tangkaluban dari pinggangnya
Digantung pada akar menjulur dari atas pohon

Setelah sesajen siap
Pujat menyembur mamang
Ranying Hatatis Hiang Pi Umbung
Masuklah dalam kelenya
Masuklah dalam bahalai
Sebelum aku makan
Makanlah isi ancak
Makanlah dalam nawuluh lulung pasike
Minumlah darah manu dalam sasiri
Aku manyaru ruhruh di asap gununggunung

Mulang mengintai di atas pohon
Matanya mengkilat menatap
Diraihnya tangkaluban
Diikatkannya ke pinggang
Mulang heran setiap manusia mati dikubur
Selalu hilang setelah dikubur

Pujat menato dengan kapur sirih
di antara dua kening di kedua pipi titik segi tiga di dadanya
Kemudian manajak laung di kepalanya
Melilitkan saraben ke tubuhnya
Memasang gelang hiyang di kedua pergelangan tangannya
Pujat mengubah dirinya menjadi wadian bawo
Lalu batandik mengelilingi mayat yang membujur di kelenya
Dalam bubusan asap kemenyan

Mulang mengintai di atas pohon
Matanya mengkilat seperti mata pisau
Hidungnya menghirup bau ruhruh memakan isi ancak
Seperti letupanletupan buah para musim panas
Ruhruh memecah nawuluh lulung pasike
Mulang mengambil minyak balian dari tangkaluban
Lalu disembunyikannya di balik bajunya

Setelah selesai batandik Pujat si setan itu
Akan menghidupkan mayat yang terbujur
Lalu akan mengambil tangkalubannya
Tetapi sangat terkejut tak ada lagi tangkalubannya
Dengan mata merah mencorong hidungnya mengendusendus
Lalu menengok ke atas pohon
Seraya berteriak marah : Mulang
Kembalikan tangkalubanku

Mulang turun dari pohon
Dengan bertolak pinggang mendekati Pujat
Lalu tertawa memecahkan hutan belantara
Ruhruh pada terkesiap
Pujat murka lalu merebut tangkaluban miliknya
Mulang menyingkir dari cengkeraman cakar si setan
Maka terjadilah perkelahian yang amat sangat
Batubatu beterbangan
Bukitbukit pada ambruk
Guntung pada kering airnya
Pohonpohon pada rontok daunnya
Antara keduanya
Tak ada yang menang
Tak ada yang kalah

Berucap Mulang: 
Pertarungan tak perlu lagi dilanjutkan
Lalu melepas tangkaluban dari pinggangnya
Lalu menyerahkan pada Pujat
Mata Pujat merah mencorong mulutnya mendesis
Melihat minyak balian tak ada lagi dalam tangkalubannya
Di dalam hatinya masih tersimpan penasaran
Berucap Pujat pada Mulang: 
Bila minyak balian itu di tanganmu
Syaratnya kau tak boleh menghidupkan manusia mati
Mulang si manusia itu diam sejenak
Kemudian menjawab: Baiklah

Dari waktu ke waktu
Ternyata Mulang ingkar pada janjinya
Ia menghidupkan setiap ada manusia yang mati
Ia melakukan seperti apa yang dilakukan Pujat
Mengoles minyak balian pada kening mayat

Pujat marah setelah tahu lalu menemui Mulang
Menantangnya bersabung ayam
Apabila Mulang kalah
Maka harus mengembalikan minyak baliannya
Tetapi ayamnya selalu kalah
Namun di dalam hatinya masih tersimpan dendam

Mulang khawatir minyak balian akan dapat direbut kembali
Maka ia menyembunyikannya dalam kelambu
Pujat akan lebur bila masuk ke dalam kelambu
Tapi Pujat mendapat akal
Lalu menyuruh katikih mengisapnya
Sejak itu setiap manusia mati di kubur
Selalu kuburnya dijaga

Bbaru, 2009


Catatan:

barangka manu = ayam panggang

madu wanyi = madu tawon

tangkaluban = sejenis keranjang dari rotan

mamang = ucapan mantra

kelenya = tempat berkumpulnya sanghiyang dan ruh-ruh

bahalai = sarung panjang

ancak = tempat sesajen

nawuluh lulung pasike = buluh berisi nasi yang dipanggang

batandik = menari

sasiri = mangkok

manajak laung = memasang tutup kepala ujungnya meruncing keatas

saraben = asisores berupa untaian gigi binatang

wadian bawo = dukun, para normal

katikih = sejenis semut besar bewarna hitam


Tentang Arsyad Indradi


Lahir di Barabai. Menyenangi sastra khususnya puisi sejak duduk di SMP dan SMA. Pada tahun 1970 ketika menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin mulai menulis puisi. Puisi-puisinya banyak diterbitkan di berbagai media cetak di Banjarmasin seperti Banjarmasin Post, Dinamika Berita, Gawi Manuntung, Bandarmasih dan lain-lain. Sejak di SMA dan di Fakultas Hukum ikut bergabung di Lesbumi Banjarmasin dan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan. Tahun 1972 keluar dari Lesbumi dan mengaktifkan diri di Sanggar Budaya Kalimantan Selatan. Tahun 1972 bersama Bachtiar Sanderta,Ajamuddin Tifani, Abdullah SP dan lain–lain ( mantan anggota Lesbumi) mendirikan Teater Banjarmasin khusus menggeluti teater tradisional Mamanda.

Tanggal 5 Juli 1972 Untaian Mutiara Sekitar Ilmu dan Seni RRI Banjarmasin mengadakan diskusi puisi dipimpin oleh Bachtiar Sanderta. Puisi yang didiskusikan adalah “Dunia” karya Arsyad Indradi. Yang hadir dalam diskusi itu antara lain Yustan Azidin, Hijaz Yamani, Ajim Ariyadi, Samsul Suhud, Ajamuddin Tifani dan penyair muda Banjarmasin lainnya. Berita diskusi diexpos oleh Lembaran Kebudayaan Perspektif Banjarmasin Post tanggal 17 April 1972. Sejak tahun 1970—1990 tergabung di Perpekindo ( Perintis Peradaban dan Kebudayaan ) Kalimantan Selatan yang berkedudukam di Banjarmasin.Tanggal 8—9 Februari 1972, bersama 15 seniman Banjarmasin mengadakan Aksi Solidaritas turun ke jalan menyuarakan hatinurani karena ketidak pastian hukum di Indonesia, dikenakan pasal 510 KUHP, dijebloskan ke penjara dan dikenakan tahanan luar 3 bulan. Laksus Kopkamtibda Kalimantan Selatan melarang pemeberitaan ini di semua media cetak Banjarmasin. Namun Harian KAMI Jakarta mengexpos berita ini Selasa 15 Februari 1972.Tahun 1992 menggagas dan mendirikan Dewan Kesenian Banjarbaru bersama seniman – seniman Banjarbaru. Sejak 1980 an—1990 an tidak begitu produktif lagi menulis puisi.

Aktif menjadi juri lomba baca puisi, juri festival lagu dan menggeluti dunia tari di Balahindang Dance Group Banjarbaru. Pada tahun 2000 mendirikan Galuh Marikit Dance Group Banjarbaru. Tahun 2004 diundang Majelis Bandaraya Melaka Bersejarah pada acara Pesta Rampak Gendang Nusantara 7 Malaysia, Pesta Gendang Nusantara XII, 2009 . Mendapat Penghargaan Seni Tari dari Walikota Banjarbaru (2004), Penghargaan Seni Sastra dari Walikota Banjarbaru dan Gubernur prov.Kalsel (2010).Tahun 1996 – 2004 bergabung pada Komunitas Kilang Sastra Batu Karaha Banjarbaru. Tahun 2004 mendirikan Kelompok Studi Sastra Banjarbaru (KSSB), sebagai ketua.Selalu aktif menghadiri acara diskusi sastra di Banjarbaru maupun di Banjarmasin, acara tadarus puisi yang rutin tiap tahun di adakan di Banjarbaru, Aruh sastra 1 di Kandangan (2004 ), aruh sastra III di Kotabaru (2006), aruh sastra V di Paringin Balangan (2008), dan aruh sastra VI di Marabahan Barito Kuala (2009), Dalam catatan Data-data Kesenian Daerah Kalimantan Selatan yang diterbitkan Proyek Pengembangan Kesenian Kalimantan Selatan 1975/1976 digolongkan Penyair/Sastrawan dalam periode menjelang/sesudah tahun 70-an.

Di dalam "Sketsa sastrawan Kalimantan Selatan" yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa Balai Bahasa Banjarmasin 2001, oleh Jarkasi dan Tajuddin Nooor Ganie (Tim Penyusun) digolongkan Sastrawan generasi penerus Zaman Orde Baru (1970-1979). Dan termuat dalam dalam Leksikon Susastra Indonesia (LSI) yang disusun oleh Korrie Layun Rampan Penerbit PT Balai Pustaka Jakarta. Antologi Puisi bersama antara lain: "Jejak Berlari" (Sanggar Budaya, 1970 ), "Edisi Puisi Bandarmasih, 1972, Panorana" ( Bandarmasih, 1972), "Tamu Malam" ( Dewan Kesenian Kalsel, 1992), "Jendela Tanah Air" (Taman Budaya /DK Kalsel, 1995), "Rumah Hutan Pinus" ( Kilang Sastra, 1996), "Gerbang Pemukiman" (Kilang Sastra, 1997), "Bentang Bianglala" ( Kilang Sastra, 1998), "Cakrawala" (Kilang Sastra, 2000), "Bahana" (Kilang Sastra, 2001), "Tiga Kutub Senja" (Kilang Sastra, 2001), "Bumi Ditelan Kutu" ( Kilang Sastra, 2004), "Baturai Sanja" (Kilang Sastra, 2004), "Anak Jaman" (KSSB, 2004), "Dimensi" (KSSB, 2005).

Awal tahun 2006 mendirikan percetakan KALALATU Press Banjarbaru Kalimantan Selatan dan penerbitan.Semua puisi – puisi yang belum terdokumentasikan sejak tahun 1970 – 2006, dicetak dan diterbitkan berupa antologi tunggal secara swadana dan disebarluaskan ke seluruh Nusantara. Antologi Puisi sendiri itu , yaitu: "Nyanyian Seribu Burung" (KSSB, 2006), "Kalalatu Puisi Bahasa Banjar dan Terjemahan dalam. Bhs. Indonesia" (KSSB, 2006), "Romansa Setangkai Bunga" (KSSB, 2006), "Narasi Musafir Gila" (KSSB, 2006), "Burinik Puisi Bahasa Banjar dan Terjemahan Bhs.Indonesia" (KSSB.2009) dan Kumpulan Esai-Artikel "Risalah Penyair Gila " (KSSB,2009). Semua antologi Puisi yang diterbitkan itu telah ber-ISBN dari Perpustakaan Nasional RI Jakarta.Empat Antologi Puisi mendapat tanggapan berupa esai, dari :1. Dr. Sudaryono M.Pd (Staf Pengajar FKIP Universitas Jambi) “ Narasi Penyair Gila “Arsyad Indradi, terbit di Cakrawala Seni dan Budaya Radar Banjarmasin, minggu 28 Januari 2007. 2. Dr. Sudaryono M.Pd (Staf Pengajar FKIP Universitas Jambi)“ Kalalatu “ Balada atau Mantra ? terbit di Cakrawala Seni dan Budaya RadarBanjarmasin, Minggu 25 Februari 2007.3. Diah Hadaning (Pengelola Warung Sastra DIHA, Depok Bogor) “Setangkai Bunga dalam Seribu Aroma Ekspresi Cinta Lelaki Banjar “, terbit di Cakrawala Seni dan Budaya Radar Banjarmasin, Minggu18 Maret 2007.4. Yusri Fajar ( Penyair dan Staf Pengajar Program Bahasa dan Sastra Universitas Brawijaya Malang ) “Nyanyian Seribu Burung : Dari Relasi Manusia Hingga Narasi Indonesia“, terbit di Cakrawala Seni dan Budaya Radar Banjarmasin, Minggu 29 April 2007.

Dari bulan Oktober 2005 sampai akhir tahun 2005 menghimpun 142 Penyair se-Nusantara (hasil Seleksi dari 186 penyair) dan jumlah puisi 426 puisi, dihimpun dalam Antologi Puisi Penyair Nusantara : “142 Penyair Menuju Bulan“, 728 halaman, dicetak oleh Kalaltu Press Banjarbaru Kalimantan Selatan dan diterbitkan oleh Kelompok Studi Sastra Banjarbaru (KSSB) dengan biaya swadana, untuk cetakan pertama. Pada cetakan kedua akhir tahun 2007, ada perbaikan dan suplemen berupa epilog – epilog, juga dengan swadana.Tanggal 7 Desember 2006 duet baca puisi dengan Martin Jankowski pada acara Baca dan Diskusi Puisi “Detik – Detik Indonesia di Mata Penyair Jerman“, yang diselemggarakan Unlam Banjarmasin Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra FKIP Indonesian Arts and Cultural.Tanggal 8 – 9 Mei 2006 silaturrahmi, baca dan diskusi puisi di Komunitas ASAS Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Komunitas Sastra Ganesa ITB, Komunitas Sastra Pojok Bandung dan Komunitas Rumah Sastra Bandung.Tanggal 17—19 Juli 2007 baca puisi dan mengikuti seminar sastra internasional di TIM Jakarta.

Pada tahun 2007 mengikuti Kongres Cerpen Indonesia V di Banjarmasin dan th. 2008 mengikuti Kongres Sastra Indonesia di Kudus (Jateng).Hari/Tanggal: Senin, 13 Agustus 2007 pembacaan puisi “Riverside Poetry“ di Tepi Sungai Martapura depan Kantor Gubernur Kalsel menyambut harijadi yang ke-57 Provensi Kalimantan Selatan dan HUT Proklamasi yang ke-62 yang diselenggarakan oleh Panitia harijadi/HUT Proklamasi dan Dewan Kesenian Kalsel.Th.2009 menerima penghargaan dan hadiah Umroh juara Terbaik Pengawas Pendidikan Mata Pelajaran Seni Budaya SMP/SMA/SMK, dari Bupati Kabupaten Banjar.

----------------------------------------------------------

Sumber puisi: Tuas Media

Sumber biodata: Wartamantra

Sumber ilustrasi: Pixabay0 comments: