Saturday, January 5, 2008

13 Mantra Banjar Jenis Pinunduk Paling Puitis

Ada banyak mantra Banjar yang tersebar di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Mantra-mantra itu dirapalkan dengan penuh kekhusyukan dan irama yang khas. Terdengar sangat puitis. Bahkan, pembacaan puisi-puisi mutakhir pun susah menyamai tingkatan mantra. Berikut adalah mantra-mantra Banjar jenis pinunduk paling puitis.1. Mantra supaya suami betah tinggal di rumah

Bismillahirrahmanirrahim
Unduk-unduk piragah patah
Patahnya maawan-awan
Batunduk batingadah
Badiri malawan
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulullah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Tunduk-tunduk seperti patah
Patahnya mengawang-awang
Bertunduk bertengadah
Berdiri melawan
Berkat kalimat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


2. Mantra untuk menundukkan orang lain

Panahku panah Arjuna
Kupanahakan ka gunung, gunung runtuh
Kupanahakan ka sugara, sugara karing
Kupanahakan ka angin, angin tacandak
Kupanahakan ka burung, burung jatuh
Kupanahakan lawan si……, rabah,
Rubuh imannya kepada diaku, rebah,
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah
Ruku, ruki
Patah tulang Baginda Ali
Rapat kuku lawan isi
Tiada lupa lawan diaku
Barang sehari-hari

Kataku si kata kukang
Makukang si nurmayu
Mayu kahandak Allah
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah


Ramah tidung sing wangi
Tugu wayu luruh puting
Sitan datang turun lawani
Kayu agung lamah sangat

Allahumma dang kasumbi
Kasumbi pasak Muhammad
Bismillah aku mamakai kata kasumbi
Manundukakan si ….
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah

Terjemahan:

Panahku panah Arjuna
Kupanakan ke gunung, gunung runtuh
Kupanahakan ke segara, segara kering
Kupanahakan ke angin, angin terhenti
Kupanakan ke burung, burung jatuh
Kupanahakan kepada si….., roboh
roboh imannya kepada aku, roboh
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah
Ruki, ruki
Patah tulang Baginda Ali
Rapat kuku lawan isi
Tidak lupa kepadaku
Barang sehari

Kataku si kata kukang
Makukang si nurmayu
Cukup kehendak Allah
Berkat tiada Tuhan selain Allah
Muhammad rasul Allah

Ramah tidung sing wangi
Tugu wayu gugur ujung
Setan datang turun dilawan
Kayu agung lemah sangat

Allahumma dang kasumbi
Kasumbi pasak(Jw.susuk) Muhammad
Bismillah aku memakai kata kasumbi
Menundukkan si … (disebut namanya)
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


3. Mantra untuk mengalahkan musuh

Ajal-ajal Allah
Ikam datang daripada nur Muhammad
Barangsiapa durhaka kepadaku
Diturunkan bala kepada dirinya
Dikisas Allah rezkinya
Dirandahkan darajat kepada dirinya
Lanah lunuh buku matanya seperti air
Berkat La ilaha illallah
Muhammadurrasulullah

Terjemahan:

Ajal-ajal Allah
Kamu datang daripada nur (cahaya) Muhammad
Barangsiapa durhaka kepadaku
Diturunkan bencana kepada dirinya
Dibalaskan Allah rejekinya
Direndahkan derajat kepada dirinya
Luluh mencair biji matanya seperti air
Berkat La ilaha illallah
Muhammadurrasulullah


4. Mantra untuk menyembuhkan penyakit beri-beri

Jaluhu, jalukap, kipasat
Uguk, ugur
Sang maharaja baruntik
Berkat La ilaha illallah
Muhammadurrasulullah

Terjemahan:

Jaluhu, jalukap, kipasat
Uguk, ugur
Sang maharaja baruntik
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


5. Mantra Main Jalangkung

Ada salamatan saadanya
Jalangkung ikam datanglah
Kada baistilah disuruh datang
Kalu bulik ikam kada diantar jua

Terjemahan:

Ada selamatan sekedarnya
Jalangkung engkau datanglah
Tidak secara resmi disuruh datang
Kalau pulang engkau tidak diantar juga


6. Mantra untuk Memikat Perempuan

Bismillahirrahmanirrahim
Asamku asam sir Allah
Titik ka bumi manjadi asam
Bismillah aku mamakai kata asam
Kacarlah hamba Allah
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang
Asamku asam milik Allah
Titik ke bumi menjadi asam
Dengan nama Allah aku memakai kata asam
Kepinginlah hamba Allah
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


7. Mantra Mendapatkan Galuh Idaman

Bismillahirrahmanirrahim
Sir Allah
Sir Muhammad
Ikam (sebut nama galuh nang ikam handaki)
Ku sir Allah
Aku bagamat
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Milik Allah
Milik Muhammad
Engkau (sebut nama perempuan yang diidamkan)
Ku milik Allah
Aku pelan-pelan
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


8. Mantra agar urang cinta lawan kita

Bismillahirrahmanirrahim
Tikna, tikku
Hatinya, hatiku
Yaitu katanya kukang
Sali inya kawa pisah,
Kukang laki bini
Maka inya kada kawa bapisah lawan diaku
Yaitu katanya tuan … (sambat ngaran lalaki nang dihandaki)
Sali tuan kawa bapisah
Lawan budaknya
Maka inya kawa bapisah ma ia (lelaki yang dicintai) dapat / bisa
berpisah)
Lawan diaku dengan diriku
Makbul ucapanku
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Tikna, tikku (perulangan bunyi kata “hatinya”, “hatiku”)
Hatinya, hatiku
Yaitu katanya kukang
Kecuali ia (kukang) bisa pisah,
kukang suami istri
maka ia (lelaki yang dicintai) tidak bisa berpisah dengan diriku
Yaitu katanya tuan … (sebut nama lelaki yang dikehendaki/dikahandaki/dicintai)
Keculai tuan dapat berpisah
dengan budaknya
kabul ucapanku
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


9. Mantra Mendapatkan Galuh nang Manulak Cinta Kita

Bismillahirrahmanirrahim
Hai … (sambat ngaran babinian nang manulak cinta kita)
Masuk ikam ka awakkku,
ka dalam cupu gading astagina
Alamku alammu basatu
kukunci baju, di dalam kehendakku,
kumutu katuju ikutlah apa yang kumaksud
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Mah Penyayang
Hai … (sebut nama perempuan yang manolak cinta kita)
Masuk engkau ke dalam tubuhku,
ke dalam cupu gading astagina
Alam kita bersatu


10. Mantra agar urang tapukau mandangar suara kita

Bismillahirrahmanirrahim
Tai taita Ta taita
Naik gunung mambawa palita
Tarang hati tarang mata
Tarang saluruh angguta
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah
  
Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
(ulangan bunyi / suku kata dari kata “pelita)
Naik gunung membawa pelita (lampu penerang)
Terang hati terang mata
Terang seluruh anggota
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


11. Mandapatkan Babinian malalui Rukuk

Bismillahirrahmanirrahim
Rukukku si bayang Allah
bayang Muhammad
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Rukukku bayang Allah
bayang Muhammad
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


12. Mantra urang nang kita cintai sanang lawan kita

Bismillahirrahmanirrahim
Hai mata wali jasmani
manikam zat Allah, sifat Allah
yang mamanah Muhammad
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Hai mata yang mewakili jasmani
menikam zat Allah, sifat Allah
yang menancapkan Muhammad
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


13. Mantra supaya laki tatap tatarik lawan bini
Ila putih siraum pandak
Siputih kada bakahandak
Kalau kada nang ampunnya

Terjemahan:

Bagaimanapun rasamu berasa pendek
punyamu tidak berkehendak
bila bukan Yang Kuasa


Disusun ulang admin

Sumber foto : www.pixabay.com (gratis)

28 Mantra Banjar Jenis Tatulak Paling Fenomenal

Di Kalimantan Selatan mantra-mantra Banjar sebenarnya juga menjadi salah satu khazanah kesastraan Nusantara. Jenis puisi lama yang satu ini merupakan aset yang dimiliki bangsa Indonesia. Berikut adalah mantra-mantra Banjar jenis tatulak paling fenomenal dalam sejarah.


1. Mantra penangkal sihir untuk dikembalikan kepada yang menyihir

Sung kambali kiya kambali
Pulangkan Allah paling Muhammad
Barang siapa basipat durhaka
Tapulang tabulik pada dirinya jua


2. Mantra untuk menjaga anak dari gangguan setan atau ruh jahat

Bismillahirrahmanirrahim
Wahai parang, bilamana terjadi sesuatu
nang kajahatan
Mengganggu kanak-kanak guring, maka
minta tulung pada parang supaya parang
manimpasakan kajahatannya
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarrasulallah 

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Wahai parang, apabila terjadi sesuatu
menimbulkan kejahatan
Mengganggu anak-anak tidur, maka
minta tolong kepada parang supaya parang
menebaskan kejahatannya
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


3. Mantra penolak penyakit

Datu Tuguk, Datu Tugur
Guru Mandak
Sang hiang lalu, lalu kawai
Ikam bajauh ka rakun habang
Ka rakun kuning ka rakun hirang
Ikam jangan mamakan darah manusia
Makanan ikam darah kijang minjangan
Aku tahu ngaran ikam
Canggap lawan Canggup


4. Mantra penawar racun

Hai Sangiang Baruhuk
Ikam jangan handak mamaksa lawan diaku
Aku tahu asal kajadian ikam
Anak Raja BaruntikTerjemahan:

Hai Sangiang Baruhuk
Kamu jangan hendak membinasakan diriku
Aku tahu asal kejadianmu 
Anak Raja Baruntik


5. …………………..

Cricit burung caricit
Hinggapnya di batang tawar
Datu mana nang manyumpit
Bismillahirrahmanirrahim aku manawar


Terjemahan:

Mencicit burung mencicit
Hinggapnya di pohon tawar
Datu mana yang menyumpit
Bismillahirrahmanirrahim aku
memantrai


6. Mantra penawar racun

Hai sangiang baruhuk
Ikam jangan handak mamangsa lawan diaku
Aku tahu asal kejadian ikam
Anak raja baruntik

Sangiang garahak
Sangiang garuhuk
Garahak, garuhuk

Hai sangiang baruhuk
Bajauh ikam
Jangan paraki anak Adam
Ikam kusumpahi
Berkat La ilaha illallah
Muhammadurrasulullah


Terjemahan:

Hai sangiang baruhuk
Kamu jangan hendak membinasakan diriku
Aku tahu asal kejadianmu
Anak raja baruntik

Sangiang garahak
Sangiang garuhuk
Garahak, garuhuk

Hai sangiang baruhuk
Menjauh kamu
Jangan dekati anak Adam
Kamu kusumpah
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


7. Mantra penawar gigitan ular

Nur sakala kuning
Nur sakala putih
Matikan nang kuning
Hidupkan nang putih
Aku mamatiakan si wangi
Ngaran ularnya Sartuk Saidina Ali


Terjemahan:

Nur sakala kuning
Nur sakala putih
Matikan yang kuning
Hidupkan yang putih
Aku mematikan si wangi
Nama ularnya Sartuk Saidina Ali


8. Mantra penawar terkena ulat bulu

Tang kalam mudik ka hulu
Naik ka tabing disundat babi
Napa asal hulat bulu
Alisan kaning tulisan nabi


Terjemahan:

Tang kalasa mudik ka hulu
Naik ke darat diseruduk babi
Apa asal ulat bulu
Alis kening tulisan nabi


9. Mantra penawar bibis (penyakit lambung)

Mardika, mardiku
Wasika, wasiku
Bajauh ilmu
Aku tahu asal kajadian ikam
Jin taraum
Bila kada bajauh
Ikam kusumpahi


Terjemahan:

Mardika, mardiku
Wasika, wasiku
menjauh ilmu
Aku tahu asal kejadianmu
Jin taraum
Bila tidak menjauh
Kau kusumpah


10. Mantra pelasik (pulasit)

Atma saupi
Aku tahu asal ikam
Karak naraka jahanam

Nuna, nuni
Aku tahu asal ikam
Kerak kuriping api naraka
Balari ikam ka sisi alam
Kalu kada lari kusumpahi
Ah! Balunta


Terjemahan:

Atma saupi
Aku tahu asalmu
Kerak neraka jahanam
Nuna, nuni
Aku tahu asalmu
Kerak dasar api neraka
Menyingkinr kamu ke sisi alam
Kalau tidak menyingkir, akan kusumpah
Ah! Balunta


11. Mantra supaya tidak diganggu buaya

Tarah-tarah papanku jati
Mati anak kusuma
Mati sumpah anak batara


Terjemahan:

Tatah-tatah papanku jati
Mati anak kesuma
Mati sumpah anak betara


12. Mantra supaya tidak diganggu macan

Sanganak
Sanginik
Sang marajadipati


Terjemahan:

Sanganak
Sanginik
Sang marajadipati


13. Mantra penyakit sawan (bisul kecil yang menyerang anak-anak yang masih
belum bisa berenang)

Banyu manunggang di atas awan
Aku tahu asal ikam
Darah bisul menjadi sawan


Terjemahan:

Air naik di atas awan
Aku tahu asalmu
Darah bisul menjadi sawan


14. Mantra untuk bayi yang suka menangis

Sinar, sinur
Barjam, barja
Tundung bisik sangkala


Terjemahan:

Sinar, sinur
Barjam, barja
Menghindar bisik sangkala


15. Mantra menolak guna-guna orang lain (tutulak sangga)

Ina, ana, abu dana


Terjemahan:

Ina, ana, abu dana


16. Mantra menolak penyakit yang menyebar pada waktu senja

Tangkarawak talu
Tangkarupai talu
Diganapakan sapuluh talu

Bismillahirrahmanirrahim
Nihim, rulin, dara, upin, ahla au hulpin

Bismillahirrahmanirrahim
Nihis, rulin, dara, upin, ahla au hulpin`


Terjemahan:

Tangkarawak tiga
Tangkarupai tiga
Digenapkan sepuluh tiga

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Nihim, rulin, dara, upin, ahla au hulpin

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyay
Nihis, rulin, dara, upin, ahla au hulpin`


17. Mantra manangkal racun (1)

Bismillahirrahmanirrahim
Kada bamakna hirup
Kada barasa raba
Kada babisa japai
Kada binasa rasa
Ila ala ali ulu Aku
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Tidak berarti jika dihirup
Tidak ada rasa jika diraba
Tidak berbisa jika disentuh
Tidak binasa jika dirasakan
Tidak ada yang mematikan selain aku
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


18. Manangkal racun (2)

Bismillahirrahmanirrahim
Masakara masak Yang
Makanaka makan Yang
Apaja yang bakahandak jua
Tantu kada mamasak kada mamakan
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
masak tidak memasak
makan tidak memakan
Semua ada yang berkehendak
Tentu tidak akan membawa mudarat
Berkat tiada Tuhan melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


19. Manangkal Igutan Ular

Bismillahirrahmanirrahim
Salamun ala nuhin fil alamin …….
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Keselamatan atas Nabi Nuh as bagi seluruh alam
Berkat tiada Tuhan melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


20. Mambuangi Kalimpanan

Bismillahirrahmanirrahim
Pampadu-pampadu
Pampadu manyubarang
Picak mata hantu
Mataku tarang
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Sebutan nama makhluk halus pampadu
Pampadu menyeberang
Buta mata hantu
Mataku terang
Berkat tiada Tuhan melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


21. Supaya Tahindar lawan Gangguan Urang

Bismillahirrahmanirrahim
Hai mansih
basisihlah ikam,
Muhammad datang
Melewati engkau
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Hai orang-orang yang ada di sekelilingku
bersisihlah engkau (berilah jalan),
Nabi Muhammad yang datang
Berkat tiada Tuhan melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


22. Manghadapi Musuh

Bismillahirrahmanirrahim
Kunci Allah
Kunci Muhammad
Kunci baginda Rasulullah
Takunci wan tatutup


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang
Kunci Allah
Kunci Muhammad
Kunci baginda Rasulullah
Terkunci dan tertutup


23.Manjaga Diri waktu Guring

Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahi allahuma
Dindingku Adam
Payungku Muhammad
Aku guring basarah diri
Kepada Allah dan Rasul-Nya
Sri baginda Rasulullah
Barang siapa babuat jahat lawan diaku
Tabalik tabulik lawandirinya jua
Barakat La ilahailallah
MuhammadarasulallahTerjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Dengan nama Allah, ya Allah
Dindingku (nabi) Adam
Payungku (nabi) Muhammad
Aku tidur beserah diri
Kepada Allah dan Rasulullah (Muhammad rasul Allah)
Sri Baginda Rasulullah ( Muhammad rasul Allah)
Barang siapa berbuat jahat denganku (padaku)
Terpulang kepada dirinya juga
Berkat tiada Tuhan melainkan Allah
Muhammad rasul Allah24. Manangkal parbuatan jahat Urang lain

Bismillahirrahmanirrahim
Ruh kayu runggang raya
Putar tulak putar tilik
Putar mantuk
Mantuklah kepada si Anu
urang nang maulah/mangaluarakan ilmu
nang babuat
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Roh kayu berongga besar
Putar tolak putar intip 
putar pulang
pulanglah kepada si Anu
orang yang membuat/mengeluarkan ilmu jahat
yang berbuat
Berkat tiada Tuhan melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


25. Mantra agar taguh lawan wanyi

Bismillahirrahmanirrahim
Asal dari kajadian wanyi adalah dari kerak nasi
Barakat La ilahailallah
MuhammadarasulullahTerjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Asal terjadinya tawon dan sejenisnya adalah dari karak nasi
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


26.Mantra mendiami rumah Hanyar

Allahuma sholli ala muhammad Ya Allah,


Terjemahan:

berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad


27. Mantra manjaga Rumah

Bismillah sapu nang ini kuambil
Bismillah sapu nang ini kuandak di lawang
Bismillah sapu nang ini kubalik jangan menggigil
Bismillah sapu nang ini manjaga lawang urang


Terjemahan:

Dengan nama Allah sapu yang ini kuambil
Dengan nama Allah sapu yang ini kuletakkan di pintu
Dengan nama Allah sapu yang ini kubalik jangan menggigil
Dengan nama Allah sapu yang ini menjaga pintu orang


28. Mantra Mamalihara kabun

Bismillahirrahmanirrahim
Wa ja ‘alna mim baini aidihim
saddaw wa min kholfihim
saddan fa agsyaina hum
fa hum yubsirun
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Dan Kami adakan di hadapan mereka 
dinding dan di belakang mereka
dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka
sehingga mereka tidak dapat melihat
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah

Disusun ulang admin

Sumber foto: www.pixabay.com (gratis)

14 Mantra Banjar Jenis Tatamba Paling Syahdu

Sebagai salah satu jenis puisi lama, mantra tentu mengandung pilihan kata yang syahdu. Berikut adalah mantra-mantra  tatamba paling syahdu.1. Mantra penyembuh rasa sakit perut

Bismillahirrahmanirrahim
Ruk manggaluruk (Bunyi perut yang sakit karena gangguan pencernaan)
Rik manggalirik (Bunyi perut yang sakit karena gangguan pencernaan)
Asalnya di ari mantuk ka ari
Asalnya ka angin mantuk ka angin
Asalnya di banyu mantuk ka banyu
Insya Allah hilang
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih  dan Penyayang
(Bunyi perut yang sakit karena gangguan pencernaan)
(Bunyi perut yang sakit karena gangguan pencernaan)
Asalnya di ari-ari kembali ke ari-ari
Asalnya di angin kembali ke angin
Asalnya di air kembali ke air
Dengan izin Allah hilang
Berkat kalimat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


2. Mantra untuk menyembuhkan penyakit gondok

Bismillahirrahmanirrahim
Nun, wal qalami wama yastarun

Terjemahan:
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih  dan Penyayang
Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan


3. Mantra kelilipan

Giling-giling tantadu
Tantadu kahujanan
Tagiling mata hantu
Hilangakan kalimpanan


Terjemahan:

Giling-giling tantadu (belalang sembah)
Tantadu kehujanan
Tergiling mata hantu
Hilangkan kelilipan


4. Mantra untuk menyembuhkan penyakit gondok (takuk)

Tapa, tapu, takuk
Ah! Mati takuk
Nuun, wal kalami wama yasturun


Terjemahan:

Tapa, tapu, takuk
Ah! Mati takuk
Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan5. Mantra untuk menyembuhkan penyakit samak (rasa sakit pada bagian badan
tertentu tanpa diketahui sebabnya, masuk angin)

Caricit burung caricit
Hinggapnya di batang tawar
Datu mana nang manyumpit
Bismillahirrahmanirrahim aku manawar


Terjemahan:

Mencicit burung mencicit
Hinggapnya di batang tawar
Datu mana yang menyumpit
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih  dan Penyayang  aku memantrai6. Mantra maubati bisul

Bismillahirrahmanirrahim
Tahi cacak, si tahi burung
Ikam kukacak, ikam kukurung
Insya Allah inya kada jadi
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Tahi cecak, si tahi burung
Engkau kuremas, engkau kukurung (kuperangkap)
Dengan izin Allah ia (bisul) itu tidak jadi
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


7. Mantara maubati katulangan

Bismillahirrahmanirrahim
Jun, jun lali dipatuk burung Bitatut
Tajun ka balai
Katulangan iwak garih laut
Lawan sagala iwak
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
terjun terlambat dipatuk burung Bitaut
Terjun ke balai (rumah adat)
Ketulangan karena ikan gabus kering
Dengan segala ikan
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah8. Mantra maubati panyakit cacar

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumma solli ala Muhammad
Allahumma solli wa sallim
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Ya Allah, salam sejahtera atasmu ya Muhammad
Ya Allah, salam sejahtera atas junjungan padanya
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


9. Mantra maubati panyakit pulung

Bismillahirrahmanirrahim
Asal kadada
Kambali kadada
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Semula tiada
Kembali ke tiada
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


10. Mantra mengusir pulasit (1)

Bismillahirrahmanirrahim
Bulik ikam, bila kada bulik
ikam kugundul, bulik!
Bila kada bulik Bila tidak pulang
ikam kugundul nang kaya nyiur iniTerjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Pulang kau, bila tidak pulang
Kau kugundul, pulang!
kau kugundul hingga seperti kelapa ini11. Mantra mengusir pulasit (2)

Pulasit bajauh ikam
Bajauh … bajauh … bajauh
Hayu pulasit bajauh ikam
Bajauh … bajauh … bajauh


Terjemahan:

Pulasit pergi kau
pergi … pergi … pergi
Ayo pulasit pergi kau
pergi … pergi … pergi12. Maampihakan tukul di awak

Bismillahirrahmanirrahim
Hai guntur pacahakan tukul ini
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Hai guntur pecahkan tukul (benjolan) ini
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


13. Mancagah Racun Ular (1)

Apanang masuk ka dalam
Awak kita, akhirnya kahada
akan pang babahaya
Anta babinian lalakian nang mamasuki
hah babau banar


Terjemahan:

Apa yang masuk ke dalam
tubuh kita, niscaya tidak
akan berbahaya
nang Perempuan atau lelaki yang memasuki
hah berbau sekali


14. Mancagah Racun Ular (2)

Bismillahirrahmanirrahim
Bur sakala kuning
Bur sakala putih
Matiakan nang kuning
Matiakan nang putih
Aku mamatiakan si wangi
Ngaran ularnya Sartuk Saidina Ali


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Bur sakala kuning (salah satu sebutan untuk ular)
Bur sakala putih (salah satu sebutan untuk ular)
Matikan yang kuning
Matikan yang putih
Aku mematikan si wangi
Nama ularnya Sartuk Saidina Ali

Sumber foto: www.pixabay.com (gratis)

43 Mantra Banjar Jenis Pitua Paling Terkenal

Orang-orang Banjar (salah satu suku asli di Kalimantan) patut merasa senang karena terdapat puisi-puisi lama jenis mantra yang diciptakan oleh nenek moyang mereka pada zaman dulu. Puisi-puisi lama itu banyak juga yang terkenal di kalangan masyarakat Kalimantan. Adapun mantra-mantra Banjar jenis pitua paling terkenal adalah sebagai berikut.1. Mantra penghilang sakit ketika hendak melahirkan

Bismillahirrahmanirrahim
Nun kalamun walayar turun
Insya Allah inya ilang aritan
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih & Penyayang
Tuhan yang mengetahui sebenarnya demi pena yang mereka tuliskan
Dengan izin Allah dia hilang rasa Inya turun Dia turun
Berkat kalimat La ilaha illallah
Muhammad utusan Allah


2. Mantra agar menang bermain layang-layang


Bismillahirrahmanirrahim
Ada angin kada angin
Ada guntur kada guntur
Ada langit kada langit
Ada awan kada awan
Hayu naik ka awan-awan
Ciruki waalaikalu
Ada nang wani
Sir angin sir Allah
Sir angin sir Muhammad
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Ada angin bukan angin
Ada guntur bukan Guntur
Ada langit bukan langit
Ada awan bukan awan
Ayo naik ke awan-awan
Tukiklah kalau mau
Ada yang berani
Desir angin desirnya Allah
Desir angin desirnya Muhammad
Berkat kalimat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


3. Mantra saat merias pengantin


Pur sinupur
Bapupur di mangkuk karang
Bismillah aku mamupuri si…(sambat ngarannya)
Marabut cahaya si bulan tarang


Terjemahan:

Pur sinupur
Berbedak di mangkok karang
Bismillah aku memupuri si…(disebut namanya)
Merebut cahaya si bulan terang


4. Mantra supaya kebal


Antahtul Antahtul (Pengulangan kata antah)
baras di dalam bakul beras di dalam keranjang
Tulang maanjul-anjul tulang menonjol-nonjol
Dipukul katul dipukul mental


5. Mantra pengasih


Pur sinupur
Kuandak di talapak tangan
Bismillah aku bapupur
Mudahan …..karindangan


Terjemahan:

Pur sinupur
Kuletakkan di telapak tangan
Dengan menyebut nama Allah aku berbedak
Semoga ….. selalu terkenang


6. Mantra peluncur melahirkan


Bismillahirrahmanirrahim
Nun walkami
Wama yastarun
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarrasulallah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Tuhan Yang Mengetahui yang sebenarnya demi pena
Apa yang mereka tuliskan
Berkat tiada Tuhan selain Allah
Muhammad pesuruh Allah


7. Mantra memudahkan melahirkan karena posisi kandungan terbalik atau sungsang

Bismillahirrahmanirrahim
Bungkalang-bungkaling
Tampurung bulu-bulu
Takalang-tapaling
Kaluar tadahulu
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarrasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Terkalang-terkaling
Tempurung berbulu
Terkalang-terpaling
Keluar lebih awal (terdahulu)
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


8. Mantra untuk memanggil anak yang bepergian jauh dan lama tidak kembali

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumma sholi ala Muhammad
Wa ala Ali Muhammad
Ayu ruh barapa tahun ikam madam
Hayu bulik buah hati caramin mata
Ini tete ikam, bangkak mata
Lawan hati kana
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarrasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Ya Allah berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad
Dan keluarganya (Nabi Muhammad)
Wahai anakku berapa tahun engkau merantau
Ayo pulanglah buah hati cermin mata
Inilah susu engkau, bengkak mata
beserta hatinya juga
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad utusan Allah


9. Mantra supaya gigi tidak lekas rontok atau patah

Bismillahirrahmanirrahim
Kayuku si kayu mati
Ditanam di kota bakti
Jangan ikam ni badahulu
Balului malimpasi
Babaya lawan jasmani
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarrasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Kayuku si kayu mati
Ditanam di kota bakti
Jangan engkau mendahului
Melorot melewati
Hampir dengan jasmani
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


10. Mantra supaya seluruh bagian tubuh kelihatan bercahaya

Bismillahirrahmanirrahim
 
Airku si lundap kaca
Kumandikan bintang nur
Cahaya Allah cahaya Muhammad
Cahaya Baginda Rasulullah
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah


Terjemahan:
Dengan nama Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Airku bersih dan bercahaya seperti kaca
Kumandikan bintang cahaya
Cahaya Allah cahaya Muhammad
Cahaya Baginda Rasulullah
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah11. Mantra untuk mendapatkan kewibawaan

Bismillahirrahmanirrahim
Putih karena kasih, hirang karena sayang,
kuning karena maras
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarrasulallah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Putih karena kasih, hitam karena sayang,
kuning karena kasihan
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


12. Mantra pelaris dagangan

Allahumma Sholli ala Muhammad wa ala alihi washahbihi wassalam


Terjemahan:

Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya13. Mantra supaya kebal

Naga Ulit
Naga Umbang
Naga Partala
Taguh di kulit
Taguh di tulang
Sampai karungkung kapala

Terjemahan:
Naga Ulit
Naga Umbang
Naga Pertala
Kebal di kulit
Kebal di tulang
Sampai batok kepala


14. …………………….

Ribu-ribu di kanan jalan
Sulasih digulai manis
Biar saribu urang bajalan
Aku jua dipandang urang manis
Tapungalas tapung ningasih
Tapungalas tapung ningila
Tunduk kasih Tunduk kasih
Tunduk gila Tunduk gila
Inya mamandang aku
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah


Terjemahan:

Ribu-ribu di kanan jalan
Sulasih digulai manis
Biar seribu orang berjalan
Aku yang dipandang orang manis
Tapungalas tapung ningasih
Tapungalas tapung ningila
Ia memandangku
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


15. Mantra penahan darah

Allahumma si lantung bumi
Hangat ari ranggang bumi
Hujan ari rapat bumi
Bin kulibin kuppatin
Bikun siit si pulan

Terjemahan:
Ya Allah si lantung bumi
Panas hari ranggang bumi
Hujan hari rapat bumi
Bin kulibin kuppatin
Bikun siit si pulan


16. Mantra saat berbedak supaya terlihat cantik

Pur sinupur
Bapupur di piring karang
Bismillah aku bapupur
Manyambut cahaya si bulan tarang
Pur sinupur
Kaladi tampuyangan
Bismillah aku bapupur
Banyak urang karindangan
Pupurku si ulam-ulam
Tunggangan burung kandarsih
Aku bapupur saparti bulan
Barang siapa mamandang aku berhati kasih
Tunduk kasih sayang umat
Nabi Muhammad
Samuanya mamandang kapada aku
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah


Terjemahan:

Pur sinupur
Berbedak di piring karang
Dengan menyebut nama Allah aku berbedak
Menyambut cahaya si bulan tarang
Pur sinupur
Kaladi tampuyangan
Dengan menyebut nama Allah aku berbedak
Banyak orang jatuh cinta
Bedakku si ulam-ulam
Kendaraan burung kandarsih
Aku berbedak seperti bulan
Barang siapa memandang aku berhati
Tunduk kasih sayang umat
Nabi Muhammad
Semuanya memandang kepada aku
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


17. Mantra saat mandi supaya badan terlihat bercahaya

Parupuk turusku mandi
Kuhimpitakan duri telaga
Kaya humbut awakku mandi
Marabut cahaya kumala naga
Parupuk turusku mandi
Kuhimpitakan duri subarang
Kaya humbut awakku mandi
Marabut cahaya bulan tarang
Bismillahirrahmanirrahim
Mandiku mandi Fatimah
Banyu sakandi kucucurakan
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah


Terjemahan:

Parupuk patokku mandi
Kuhimpitkan duri telaga
Seperti umbut badanku mandi
Merebut cahaya kemala naga
Parupuk patokku mandi
Kuhimpitkan duri subarang
Seperti umbut badanku mandi
Merebut cahaya bulan terang
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Mandiku mandi Fatimah
Air sekendi kucucurakan
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


18. Mantra waktu bersisir

Suruiku surui banang
Kuandak di panjarangan
Badanku diganang
Tubuhku jua diangan-angan
Kuikat bagalung
Galung kutatak di batang basar
Bismillah aku bagalung
Merebut cahaya tu bulan basar


Terjemahan:
Sisirku sisir benang
Kuletakkan di panjarangan (tempat menjerang)
Badanku dikenang
Tubuhku jua dikenang-kenang
Kuikat bersanggul
Sanggul kupotong di batang besar
Dengan menyebut nama Allah aku bersanggul
Merebut cahaya tu bulan besar


19. Mantra waktu mendulang

Hai kularang nang ada di langit
Hai kularang nang ada di bumi
Jangan diharu biru
Aku maambil kambang batu


Terjemahan:

Hai kularang yang ada di langit
Hai kularang yang ada di bumi
Jangan diharu biru
Aku mengambil kembang batu


20. Mantra waktu menyemai tanaman

Bidawang biyuku
Bintang karantika
Babuah saganap buku
Malatik kada bahingga
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah


Terjemahan:

Bulus, biyuku
Bintang karantika (bintang luku)
Berbuah segenap ruas
Bertunas tidak terhingga
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


21. Mantra waktu menyadap enau

Siur-siur tarabang siang
Bararak tarabang malam
Manggarubak banyunya siang
Manggugur banyunya malam


Terjemahan:

Capung terbang siang
Bararak (nama burung) terbang malam
Menggejolak airnya siang
Mencucur airnya malam


22. Mantra waktu malala (membuat minyak kelapa)

Wahai pidara pidari
Jangan dirawa aku sidang malala
Kada aku nang malala
Ning Randa Baun lawan Ning Randa Baut
 
Minta pasang di laut
Minta baah di laut


Terjemahan:

Wahai pidara pidari
Jangan ditegut aku sedang melala
bukan aku yang melala
Nenek Randa Baun dengan Nenek Randa Baut
Minta pasang di laut
Minta banjir di laut


23. Mantra waktu berjalan

Layu-layunya bilaranku
Buat marambat di daun jati
Alun-alunnya si panjalanku
Siapa mamandang marikit ka tengkai hati
Karakap pinang mudahku
Sulasih marimbun daun
Siapa talangkah kucur ludahku
Hatinya kasih baribu tahun


Terjemahan:

Layu-layulah bilaranku (semacam tumbuhan merambat)
Untuk merambat di daun jati
Pelan-pelannya jalanku
Siapa memandang melekat ke tangkai hati
Kerakap tumbuh di batu
Selasih merimbun daun
Siapa terlangkahi ludah merahku
Hatinya kasih beribu tahun


24. Mantra Maampihakan Anak manangis

Bismillahirrahmanirrahim
Bila gawian setan
Ikam ampih manangis
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Bila pekerjaan setan
Engkau berhenti menangis
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad pesuruh Allah


25. Mantra Supaya Manang Balogo

Bismilllahirrahmanirrahim
Pak, pak, pak
Buk, buk, buk
Logo tarabang
Logo tarabang
Sarampangan samunyaan logo diterbangkan ke lawan
Senter sana, senter sini
Patah campa lagi sakali
Pang parahu logo siap diterbangkan
Kalu kana kada tahu
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Bunyi logo yang diadu﴿
Bunyi logo yang diadu﴿
logo terbang
logo terbang
Secara serampangan samuan logo diterbangkan ke lawan
Sambil membidik ke sana dan ke sini
Bila campa patah, diulang lagi
Pang perahu logo siap diterbangkan
Kalau kena tidak tahu
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad pesuruh Allah


26. Mantra Manyaung Jangkrek

Mang gumilang-limang
Undang galah undang sapit
Amun manang aku timang
Amun kalah aku picik


Terjemahan:

Mang kutimang-timang
Undang besar undang dara
Kalau menang aku timang
Kalau kalah aku pencet


27. Mantra Handak Jadi Warik

Gut-gut samuning
Samuning samundalai
Dalai karaeng
Karaeng tujing-tujing
Tujing bingkalang
Bingkalang sama jadi
Jadi warik, maluncat
di atas pagar
Pagar siapa
Pagar diang Ambun
Gut-gut takacak
Susu sajapaian

Terjemahan:

Seiring sejalan
Berjalan sama-sama
Berjalan perlahan-lahan
Sama-sama menuju ke tujuan
Sama-sama sampai
Sudah sampai di tujuan
Jadi kera, meloncat
di atas pagar
Pagar siapa
Pagar si gadis Ambon
bunyi gigitan terpegang
Susu secuil terpegang


28. Mantra Supaya Awak Kelihatan Bercahaya

Bismillahirrahmanirrahim
Paropok turus kumandi
Kulayarkan ka sabarang
Bismillah aku mandi
Maambil cahaya ka bulan tarang
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Paropok (tanaman sejenis tebu tetapi lebih kecil dan tidak bisa dimakan) tongkat kumandi
Kulayarkan ke seberang
Dengan nama Allah aku mandi
Mengambil cahaya ke bulan terang
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


29. Mantra Baminyak Rambut (1)

Bismillahirrahmanirrahim
Minyakku salancar kuning
Kuandak di dalam kata
Awakku si putih kuning
Bacahaya naik ka muka
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Minyakku yang licin berwarna kuning
Kuletakkan di dalam kata
Badanku si putih kuning
Bercahaya naik ke wajah
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


30. Mantra Baminyak Rambut (2)

Bismillahirrahmanirrahim
Minyakku si minyak nyiur
Kuandak di jariji tangan
Bajalan kakaluyur
Banyak nang karindangan
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Minyakku si minyak nyiur (kelapa)
Kuletakkan di jariji tangan
Berjalan ke sana kemari
Banyak yang merindukan
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


31. Mantra Basurui

Bismillahirrahmanirrahim
Suruiku si banang baning
Kuandak si papan jantra
 
Aku basurui mamapas kaning
Aku jua manis di mata
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan;

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Sisirku si benang bening
Kuletakkan di papan jantra (suatu tempat untuk meletakkan sisir)
Aku bersisir menepis kening
Aku juga manis di mata (Aku juga yang manis dipandang mata)
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad pesuruh Allah


32. Mantra Bacalak Mata

Bismillahirrahmanirrahim
Calak mataku di unting-unting
Kuandak di atas titiwa
Mataku landap nang kaya gunting
Siapa mamandangku baharti gila
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Celak mataku ditekan-tekan/ di tumbuk-tumbuk/digembur-gemburkan dengan pelan-pelan
Kuletakan di atas titiwa ( suatu tempat untuk meletakan celak mata)
Mata lancip/ tajam seperti gunting
Siapa yang memandangku pasti tergila-gila (hatinya pasti tergila-gila)
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


33. Mantra Bapupur (1)

Bismillahirrahmanirrahim
Pur sinupur
Bapupur di piring karang
Bismillah aku bapupur
Manyambat cahaya si bulan terang
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Pur sinupur (ulangan bunyi kata “pupur” menjadi “sinupur”, atau kata “bedak” menjadi “sibedak”
Berbedak di piring kerang ( kulit kerang yang dijadikan piring)
Dengan nama Allah aku berbedak
Menyambut cahaya si bulan terang 9 bulan purnama)
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


34. Mantra Bapupur (2)

Bismillahirrahmanirrahim
Pur sinupur
Bapupur di talapak tangan
Bismillah aku bapupur
Hatinya sudah karindangan
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Pur sinupur (ulangan bunyi kata “pupur” menjadi “sinupur”, atau kata “bedak” menjadi “si bedak”
Berbedak di telapak tangan
Dengan nama Allah aku berbedak
Hatinya sudah rindu ( selalu terkenang)
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


35.Mantra untuk manjaga kaamanan diri
 

Bismillahirrahmanirrahim
Umar Usman Abubakar Ali Umar Usman Abubakar Ali
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
( nama-nama sahabat Rasulullah di rangkai menjadi satu)
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


36. Mantra agar kita disegani/dihurmati orang

Bismillahirrahmanirrahim
Rupaku Yusuf,
Suaraku Daud,
Mukaku Fatimah,
Tubuhku Muhammad
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Rupaku seperti rupa nabi Yusuf,
Suaraku seperti suara nabi Daud,
Wajahku seperti wajah Fatimah ( putri nabi Muhammad)
Tubuhku bagai tubuh nabi Muhammad
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad pesuruh Allah


37.Mantra menghadapi musuh

Bismillahirrahmanirrahim
Kunci Allah
Kunci Muhammad Kunci Muhammad
Kunci baginda Rasulullah
Takunci dan tatutup samuanya
Takunci dan tatutup samua hawa nafsunya
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Kunci Allah
Kunci baginda Rasulullah
Terkunci dan tertutup semuanya
Terkunci dan tertutup semua hawa nafsunya
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah

38. Mantra agar taguh lawan Senjata

Bismillahirrahmanirrahim
Dadaku si dada wasi
Punggungku si punggung waja
Barang siapa maitihi mukaku
Habis nafas habis tanaga
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Dadaku si dada besi
Punggungku si punggung baja
Barang siapa menatap mukaku
Habis napas habis tenaga
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


39. Mantra agar bisa bahilang

Bismillahirrahmanirrahim
Qul awal-awal sifatullah
Aku kaluar dari sisi
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Katakan permulaan sifat Allah
Allah aku keluar dari sisi Allah
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


40. Mantra Tamparan Sakira Gancang dan Agar bisa bahilang

Gum sikilani gumantung alam jalila
Sika sikapa nimbul,
Sibulan simatahari,
Hampa hampul bulan kada mambari


Terjemahan:

Kuatnya telapak tangan dan jari-jarinya putih alimul gaib bagaikan kekuatan jin putih dari alam gaib
Bila jin putih kembali muncul,
bagai bulan dan matahari,
kosong dan ringan bulan tidak terasa


41.Mantra agar Taguh lawan Wanyi

Bismillahirrahmanirrahim
Asal dari kajian wanyi
Adalah karak nasi sejenisnya
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Asal terjadinya tawon
adalah dari kerak nasi
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


42.Mantra mandapatkan ikan yang banyak
 

Bismillahirrahmanirrahim
Hai iwak-iwak
Datanglah ka sungai ini
Jangan sampai bukah lagi
Nangkaya botol ini
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Hai ikan-ikan
datanglah ke sungai ini
Jangan sampai lari lagi
seperti botol ini
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


43. Mantra manyadap Hanau ( Aren )

Bismillahirrahmanirrahim
Siur-siur tarabang siang
Bararak tarabang malam
Manggarabak banyunya datang
Manggayur banyunya dalam
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah

Terjemahan:
Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Capung terbang siang ( capung bahasa Banjar. Siur penggalan bunyi dari kata kakasiur)
Berarak terbang malam
Mengucur airnya datang
Mengalir airnya dalam
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad pesuruh Allah


Disusun ulang oleh admin
Sumber foto: www.pixabay.com (gratis)