Saturday, January 5, 2008

28 Mantra Banjar Jenis Tatulak Paling Fenomenal

Di Kalimantan Selatan mantra-mantra Banjar sebenarnya juga menjadi salah satu khazanah kesastraan Nusantara. Jenis puisi lama yang satu ini merupakan aset yang dimiliki bangsa Indonesia. Berikut adalah mantra-mantra Banjar jenis tatulak paling fenomenal dalam sejarah.


1. Mantra penangkal sihir untuk dikembalikan kepada yang menyihir

Sung kambali kiya kambali
Pulangkan Allah paling Muhammad
Barang siapa basipat durhaka
Tapulang tabulik pada dirinya jua


2. Mantra untuk menjaga anak dari gangguan setan atau ruh jahat

Bismillahirrahmanirrahim
Wahai parang, bilamana terjadi sesuatu
nang kajahatan
Mengganggu kanak-kanak guring, maka
minta tulung pada parang supaya parang
manimpasakan kajahatannya
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarrasulallah 

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Wahai parang, apabila terjadi sesuatu
menimbulkan kejahatan
Mengganggu anak-anak tidur, maka
minta tolong kepada parang supaya parang
menebaskan kejahatannya
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


3. Mantra penolak penyakit

Datu Tuguk, Datu Tugur
Guru Mandak
Sang hiang lalu, lalu kawai
Ikam bajauh ka rakun habang
Ka rakun kuning ka rakun hirang
Ikam jangan mamakan darah manusia
Makanan ikam darah kijang minjangan
Aku tahu ngaran ikam
Canggap lawan Canggup


4. Mantra penawar racun

Hai Sangiang Baruhuk
Ikam jangan handak mamaksa lawan diaku
Aku tahu asal kajadian ikam
Anak Raja BaruntikTerjemahan:

Hai Sangiang Baruhuk
Kamu jangan hendak membinasakan diriku
Aku tahu asal kejadianmu 
Anak Raja Baruntik


5. …………………..

Cricit burung caricit
Hinggapnya di batang tawar
Datu mana nang manyumpit
Bismillahirrahmanirrahim aku manawar


Terjemahan:

Mencicit burung mencicit
Hinggapnya di pohon tawar
Datu mana yang menyumpit
Bismillahirrahmanirrahim aku
memantrai


6. Mantra penawar racun

Hai sangiang baruhuk
Ikam jangan handak mamangsa lawan diaku
Aku tahu asal kejadian ikam
Anak raja baruntik

Sangiang garahak
Sangiang garuhuk
Garahak, garuhuk

Hai sangiang baruhuk
Bajauh ikam
Jangan paraki anak Adam
Ikam kusumpahi
Berkat La ilaha illallah
Muhammadurrasulullah


Terjemahan:

Hai sangiang baruhuk
Kamu jangan hendak membinasakan diriku
Aku tahu asal kejadianmu
Anak raja baruntik

Sangiang garahak
Sangiang garuhuk
Garahak, garuhuk

Hai sangiang baruhuk
Menjauh kamu
Jangan dekati anak Adam
Kamu kusumpah
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


7. Mantra penawar gigitan ular

Nur sakala kuning
Nur sakala putih
Matikan nang kuning
Hidupkan nang putih
Aku mamatiakan si wangi
Ngaran ularnya Sartuk Saidina Ali


Terjemahan:

Nur sakala kuning
Nur sakala putih
Matikan yang kuning
Hidupkan yang putih
Aku mematikan si wangi
Nama ularnya Sartuk Saidina Ali


8. Mantra penawar terkena ulat bulu

Tang kalam mudik ka hulu
Naik ka tabing disundat babi
Napa asal hulat bulu
Alisan kaning tulisan nabi


Terjemahan:

Tang kalasa mudik ka hulu
Naik ke darat diseruduk babi
Apa asal ulat bulu
Alis kening tulisan nabi


9. Mantra penawar bibis (penyakit lambung)

Mardika, mardiku
Wasika, wasiku
Bajauh ilmu
Aku tahu asal kajadian ikam
Jin taraum
Bila kada bajauh
Ikam kusumpahi


Terjemahan:

Mardika, mardiku
Wasika, wasiku
menjauh ilmu
Aku tahu asal kejadianmu
Jin taraum
Bila tidak menjauh
Kau kusumpah


10. Mantra pelasik (pulasit)

Atma saupi
Aku tahu asal ikam
Karak naraka jahanam

Nuna, nuni
Aku tahu asal ikam
Kerak kuriping api naraka
Balari ikam ka sisi alam
Kalu kada lari kusumpahi
Ah! Balunta


Terjemahan:

Atma saupi
Aku tahu asalmu
Kerak neraka jahanam
Nuna, nuni
Aku tahu asalmu
Kerak dasar api neraka
Menyingkinr kamu ke sisi alam
Kalau tidak menyingkir, akan kusumpah
Ah! Balunta


11. Mantra supaya tidak diganggu buaya

Tarah-tarah papanku jati
Mati anak kusuma
Mati sumpah anak batara


Terjemahan:

Tatah-tatah papanku jati
Mati anak kesuma
Mati sumpah anak betara


12. Mantra supaya tidak diganggu macan

Sanganak
Sanginik
Sang marajadipati


Terjemahan:

Sanganak
Sanginik
Sang marajadipati


13. Mantra penyakit sawan (bisul kecil yang menyerang anak-anak yang masih
belum bisa berenang)

Banyu manunggang di atas awan
Aku tahu asal ikam
Darah bisul menjadi sawan


Terjemahan:

Air naik di atas awan
Aku tahu asalmu
Darah bisul menjadi sawan


14. Mantra untuk bayi yang suka menangis

Sinar, sinur
Barjam, barja
Tundung bisik sangkala


Terjemahan:

Sinar, sinur
Barjam, barja
Menghindar bisik sangkala


15. Mantra menolak guna-guna orang lain (tutulak sangga)

Ina, ana, abu dana


Terjemahan:

Ina, ana, abu dana


16. Mantra menolak penyakit yang menyebar pada waktu senja

Tangkarawak talu
Tangkarupai talu
Diganapakan sapuluh talu

Bismillahirrahmanirrahim
Nihim, rulin, dara, upin, ahla au hulpin

Bismillahirrahmanirrahim
Nihis, rulin, dara, upin, ahla au hulpin`


Terjemahan:

Tangkarawak tiga
Tangkarupai tiga
Digenapkan sepuluh tiga

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Nihim, rulin, dara, upin, ahla au hulpin

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyay
Nihis, rulin, dara, upin, ahla au hulpin`


17. Mantra manangkal racun (1)

Bismillahirrahmanirrahim
Kada bamakna hirup
Kada barasa raba
Kada babisa japai
Kada binasa rasa
Ila ala ali ulu Aku
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Tidak berarti jika dihirup
Tidak ada rasa jika diraba
Tidak berbisa jika disentuh
Tidak binasa jika dirasakan
Tidak ada yang mematikan selain aku
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


18. Manangkal racun (2)

Bismillahirrahmanirrahim
Masakara masak Yang
Makanaka makan Yang
Apaja yang bakahandak jua
Tantu kada mamasak kada mamakan
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
masak tidak memasak
makan tidak memakan
Semua ada yang berkehendak
Tentu tidak akan membawa mudarat
Berkat tiada Tuhan melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


19. Manangkal Igutan Ular

Bismillahirrahmanirrahim
Salamun ala nuhin fil alamin …….
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Keselamatan atas Nabi Nuh as bagi seluruh alam
Berkat tiada Tuhan melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


20. Mambuangi Kalimpanan

Bismillahirrahmanirrahim
Pampadu-pampadu
Pampadu manyubarang
Picak mata hantu
Mataku tarang
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Sebutan nama makhluk halus pampadu
Pampadu menyeberang
Buta mata hantu
Mataku terang
Berkat tiada Tuhan melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


21. Supaya Tahindar lawan Gangguan Urang

Bismillahirrahmanirrahim
Hai mansih
basisihlah ikam,
Muhammad datang
Melewati engkau
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Hai orang-orang yang ada di sekelilingku
bersisihlah engkau (berilah jalan),
Nabi Muhammad yang datang
Berkat tiada Tuhan melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


22. Manghadapi Musuh

Bismillahirrahmanirrahim
Kunci Allah
Kunci Muhammad
Kunci baginda Rasulullah
Takunci wan tatutup


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang
Kunci Allah
Kunci Muhammad
Kunci baginda Rasulullah
Terkunci dan tertutup


23.Manjaga Diri waktu Guring

Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahi allahuma
Dindingku Adam
Payungku Muhammad
Aku guring basarah diri
Kepada Allah dan Rasul-Nya
Sri baginda Rasulullah
Barang siapa babuat jahat lawan diaku
Tabalik tabulik lawandirinya jua
Barakat La ilahailallah
MuhammadarasulallahTerjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Dengan nama Allah, ya Allah
Dindingku (nabi) Adam
Payungku (nabi) Muhammad
Aku tidur beserah diri
Kepada Allah dan Rasulullah (Muhammad rasul Allah)
Sri Baginda Rasulullah ( Muhammad rasul Allah)
Barang siapa berbuat jahat denganku (padaku)
Terpulang kepada dirinya juga
Berkat tiada Tuhan melainkan Allah
Muhammad rasul Allah24. Manangkal parbuatan jahat Urang lain

Bismillahirrahmanirrahim
Ruh kayu runggang raya
Putar tulak putar tilik
Putar mantuk
Mantuklah kepada si Anu
urang nang maulah/mangaluarakan ilmu
nang babuat
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Roh kayu berongga besar
Putar tolak putar intip 
putar pulang
pulanglah kepada si Anu
orang yang membuat/mengeluarkan ilmu jahat
yang berbuat
Berkat tiada Tuhan melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


25. Mantra agar taguh lawan wanyi

Bismillahirrahmanirrahim
Asal dari kajadian wanyi adalah dari kerak nasi
Barakat La ilahailallah
MuhammadarasulullahTerjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Asal terjadinya tawon dan sejenisnya adalah dari karak nasi
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


26.Mantra mendiami rumah Hanyar

Allahuma sholli ala muhammad Ya Allah,


Terjemahan:

berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad


27. Mantra manjaga Rumah

Bismillah sapu nang ini kuambil
Bismillah sapu nang ini kuandak di lawang
Bismillah sapu nang ini kubalik jangan menggigil
Bismillah sapu nang ini manjaga lawang urang


Terjemahan:

Dengan nama Allah sapu yang ini kuambil
Dengan nama Allah sapu yang ini kuletakkan di pintu
Dengan nama Allah sapu yang ini kubalik jangan menggigil
Dengan nama Allah sapu yang ini menjaga pintu orang


28. Mantra Mamalihara kabun

Bismillahirrahmanirrahim
Wa ja ‘alna mim baini aidihim
saddaw wa min kholfihim
saddan fa agsyaina hum
fa hum yubsirun
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Dan Kami adakan di hadapan mereka 
dinding dan di belakang mereka
dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka
sehingga mereka tidak dapat melihat
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah

Disusun ulang admin

Sumber foto: www.pixabay.com (gratis)

0 comments: