Saturday, January 5, 2008

13 Mantra Banjar Jenis Pinunduk Paling Puitis

Ada banyak mantra Banjar yang tersebar di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Mantra-mantra itu dirapalkan dengan penuh kekhusyukan dan irama yang khas. Terdengar sangat puitis. Bahkan, pembacaan puisi-puisi mutakhir pun susah menyamai tingkatan mantra. Berikut adalah mantra-mantra Banjar jenis pinunduk paling puitis.1. Mantra supaya suami betah tinggal di rumah

Bismillahirrahmanirrahim
Unduk-unduk piragah patah
Patahnya maawan-awan
Batunduk batingadah
Badiri malawan
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulullah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Tunduk-tunduk seperti patah
Patahnya mengawang-awang
Bertunduk bertengadah
Berdiri melawan
Berkat kalimat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


2. Mantra untuk menundukkan orang lain

Panahku panah Arjuna
Kupanahakan ka gunung, gunung runtuh
Kupanahakan ka sugara, sugara karing
Kupanahakan ka angin, angin tacandak
Kupanahakan ka burung, burung jatuh
Kupanahakan lawan si……, rabah,
Rubuh imannya kepada diaku, rebah,
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah
Ruku, ruki
Patah tulang Baginda Ali
Rapat kuku lawan isi
Tiada lupa lawan diaku
Barang sehari-hari

Kataku si kata kukang
Makukang si nurmayu
Mayu kahandak Allah
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah


Ramah tidung sing wangi
Tugu wayu luruh puting
Sitan datang turun lawani
Kayu agung lamah sangat

Allahumma dang kasumbi
Kasumbi pasak Muhammad
Bismillah aku mamakai kata kasumbi
Manundukakan si ….
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah

Terjemahan:

Panahku panah Arjuna
Kupanakan ke gunung, gunung runtuh
Kupanahakan ke segara, segara kering
Kupanahakan ke angin, angin terhenti
Kupanakan ke burung, burung jatuh
Kupanahakan kepada si….., roboh
roboh imannya kepada aku, roboh
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah
Ruki, ruki
Patah tulang Baginda Ali
Rapat kuku lawan isi
Tidak lupa kepadaku
Barang sehari

Kataku si kata kukang
Makukang si nurmayu
Cukup kehendak Allah
Berkat tiada Tuhan selain Allah
Muhammad rasul Allah

Ramah tidung sing wangi
Tugu wayu gugur ujung
Setan datang turun dilawan
Kayu agung lemah sangat

Allahumma dang kasumbi
Kasumbi pasak(Jw.susuk) Muhammad
Bismillah aku memakai kata kasumbi
Menundukkan si … (disebut namanya)
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


3. Mantra untuk mengalahkan musuh

Ajal-ajal Allah
Ikam datang daripada nur Muhammad
Barangsiapa durhaka kepadaku
Diturunkan bala kepada dirinya
Dikisas Allah rezkinya
Dirandahkan darajat kepada dirinya
Lanah lunuh buku matanya seperti air
Berkat La ilaha illallah
Muhammadurrasulullah

Terjemahan:

Ajal-ajal Allah
Kamu datang daripada nur (cahaya) Muhammad
Barangsiapa durhaka kepadaku
Diturunkan bencana kepada dirinya
Dibalaskan Allah rejekinya
Direndahkan derajat kepada dirinya
Luluh mencair biji matanya seperti air
Berkat La ilaha illallah
Muhammadurrasulullah


4. Mantra untuk menyembuhkan penyakit beri-beri

Jaluhu, jalukap, kipasat
Uguk, ugur
Sang maharaja baruntik
Berkat La ilaha illallah
Muhammadurrasulullah

Terjemahan:

Jaluhu, jalukap, kipasat
Uguk, ugur
Sang maharaja baruntik
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


5. Mantra Main Jalangkung

Ada salamatan saadanya
Jalangkung ikam datanglah
Kada baistilah disuruh datang
Kalu bulik ikam kada diantar jua

Terjemahan:

Ada selamatan sekedarnya
Jalangkung engkau datanglah
Tidak secara resmi disuruh datang
Kalau pulang engkau tidak diantar juga


6. Mantra untuk Memikat Perempuan

Bismillahirrahmanirrahim
Asamku asam sir Allah
Titik ka bumi manjadi asam
Bismillah aku mamakai kata asam
Kacarlah hamba Allah
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang
Asamku asam milik Allah
Titik ke bumi menjadi asam
Dengan nama Allah aku memakai kata asam
Kepinginlah hamba Allah
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


7. Mantra Mendapatkan Galuh Idaman

Bismillahirrahmanirrahim
Sir Allah
Sir Muhammad
Ikam (sebut nama galuh nang ikam handaki)
Ku sir Allah
Aku bagamat
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Milik Allah
Milik Muhammad
Engkau (sebut nama perempuan yang diidamkan)
Ku milik Allah
Aku pelan-pelan
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


8. Mantra agar urang cinta lawan kita

Bismillahirrahmanirrahim
Tikna, tikku
Hatinya, hatiku
Yaitu katanya kukang
Sali inya kawa pisah,
Kukang laki bini
Maka inya kada kawa bapisah lawan diaku
Yaitu katanya tuan … (sambat ngaran lalaki nang dihandaki)
Sali tuan kawa bapisah
Lawan budaknya
Maka inya kawa bapisah ma ia (lelaki yang dicintai) dapat / bisa
berpisah)
Lawan diaku dengan diriku
Makbul ucapanku
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Tikna, tikku (perulangan bunyi kata “hatinya”, “hatiku”)
Hatinya, hatiku
Yaitu katanya kukang
Kecuali ia (kukang) bisa pisah,
kukang suami istri
maka ia (lelaki yang dicintai) tidak bisa berpisah dengan diriku
Yaitu katanya tuan … (sebut nama lelaki yang dikehendaki/dikahandaki/dicintai)
Keculai tuan dapat berpisah
dengan budaknya
kabul ucapanku
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


9. Mantra Mendapatkan Galuh nang Manulak Cinta Kita

Bismillahirrahmanirrahim
Hai … (sambat ngaran babinian nang manulak cinta kita)
Masuk ikam ka awakkku,
ka dalam cupu gading astagina
Alamku alammu basatu
kukunci baju, di dalam kehendakku,
kumutu katuju ikutlah apa yang kumaksud
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Mah Penyayang
Hai … (sebut nama perempuan yang manolak cinta kita)
Masuk engkau ke dalam tubuhku,
ke dalam cupu gading astagina
Alam kita bersatu


10. Mantra agar urang tapukau mandangar suara kita

Bismillahirrahmanirrahim
Tai taita Ta taita
Naik gunung mambawa palita
Tarang hati tarang mata
Tarang saluruh angguta
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah
  
Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
(ulangan bunyi / suku kata dari kata “pelita)
Naik gunung membawa pelita (lampu penerang)
Terang hati terang mata
Terang seluruh anggota
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


11. Mandapatkan Babinian malalui Rukuk

Bismillahirrahmanirrahim
Rukukku si bayang Allah
bayang Muhammad
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Rukukku bayang Allah
bayang Muhammad
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


12. Mantra urang nang kita cintai sanang lawan kita

Bismillahirrahmanirrahim
Hai mata wali jasmani
manikam zat Allah, sifat Allah
yang mamanah Muhammad
Barakat La ilahailallah
Muhammadarasulullah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Hai mata yang mewakili jasmani
menikam zat Allah, sifat Allah
yang menancapkan Muhammad
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


13. Mantra supaya laki tatap tatarik lawan bini
Ila putih siraum pandak
Siputih kada bakahandak
Kalau kada nang ampunnya

Terjemahan:

Bagaimanapun rasamu berasa pendek
punyamu tidak berkehendak
bila bukan Yang Kuasa


Disusun ulang admin

Sumber foto : www.pixabay.com (gratis)

3 comments:

Riduan said...

Ass..m'af ulun handak batakon cara gasan memakaix kya apa n pemantangx apa.wasallam

Mechael Exe Black said...

Kata sanga fank ada lah mang,

atau kata bungkam..

AgusCSNazril said...

mang kalau mau memakainya gimana caranya