Wednesday, November 18, 2020

Sebuah Puisi Taufik Ismail yang Dibacakan pada Resepsi Milad ke-108 Muhammadiyah

 Muhammadiyah Satu Abad Delapan Tahun

Karya Taufik Ismail

Yang selalu terngiang-ngiang di telinga
Dan berulang-ulang memasuki sukma
Ketika di zaman revolusi di Yogya
Murid Sekolah Rakyat Muhammadiyah saya
Ngupasan nama jalannya
Letaknya di belakang Istana Negara
Kami dituntun mengaji Qur’an
Surah Al-Maún tujuh ayatnya

Yang diulang-ulang adalah nomor tiga
“Wa laa yakhudh-dhu ála thaáamil miskian”
Itulah orang yang mendustakan diin
Astaghfirullah, begitu mendalam maknanya
Ingatlah agar selalu berbuat bagi ummat
Yang berkekurangan hidupnya

Ingatlah agar selalu berbuat bagi ummat
Yang hidupnya sengsara dan melarat
Inilah amanat yang harus senantiasa teringat
Karena sejak kecil telah ditiunjukkan teladan
Agar senantiasa bersifat dermawan

Kenangan berikutnya yang selalu dalam catatan
Adalah ibuku yang aktif di Áisyiyah
Beliau angkatan pertama tamatan Perguruan Diniyah
Puteri Padang Panjang
Asuhan Etek Rahmah el-Yunusiyah

Ketika di Yogya di masa revolusi
Ibuku Tinur M. Nur jadi penyiar di RRI
Untuk siaran luar negeri
Siaran khusus ke negara-negara Islam
Menyampaikan berita tentang Indonesia yang baru merdeka
Negeri Islam yang gigih berjuang
Membebaskan bangsa dari penjajahan kolonialisme
Siaran dalam Bahasa Arab
Yang mendapat sambutan sangat hangat

Inilah kisah tentang ayahku yang sekali sebulan
Mondar-mandir ke Bandung dari Pekalongan
Ikut berkumpul di rumah Bung Karno mendapat latihan
Setiap pagi ke sana ibuku selalu ke titip rendang Pandang
Untuk Ibu Inggit dalam rantang

Dan Bung karno yang 10 tahun lebih tua dari ayahku
Berkata “Gaffar, ajari saya agama Islam
Kamu nanti saya beri ilmu Marxisme”

Ayah saya tamatan pesantren Summatra Thawalib Parabek
Dengan senang hati bertukar ilmu
Bung Karno taat menghayati Islam
Tapi ayahku walau dibujuk, tak bersedia masuk PNI
Karena sudah sejak lama aktif di Masyumi

Begitulah pengalaman dari zaman sebelum revolusi
Yang terkenang pada hari ini
Hari 108 tahun usia Muhammadiyah kita

Kita terkenang pada gagasan dan amal perjuangan
Sang pendiri K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923)
Sesudah kembali studi dari Tanah Suci
Dan interaksi dengan ulama-ulama Indonesia di sana
Sekembali dari Arab Saudi
Kiyai Dahlan pulang membawa ide dan gerakan pembaruan

Didirikanlah organisasi dengan nama Muhammadiyah
Sesudah pendirinya shalat istiharah
18 Nopember 1912 di Yogyakarta
Dimulai dengan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah
Dan berkelanjutan seterusnya dan seterusnya

Di bidang tauhid Kiyai Dahlan ingin membersihkan
Aqidah Islam dan segala macam syirik
Di bidang ibadah membersihkan
Cara-cara ibadah dari bid’ah
Dalam bidang muámalah membersihkan
Kepercayaan dari khurafat
Serta dalam bidang pemahaman ajaran
Ia merombak taklid, lalu memberi kebebasan berijtihad

Dengan demikian kesimpulan utama gerakan ini
(Menurut Djarnawi Hadikusumo) Kiyai Dahlan
Telah menampilkan Islam sebagai
Sistem kehidupan manusia dalam segala seginya

Berikutnya K.H. Mas Mansyur (1896-1946), tokoh Muhammadiyah
alumnus Universitas Al-Azhar Cairo mengembangkan kelanjutannya

Di dalam angka-angka amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan
hingga saat ini adalah sebagai berikut

Telah berdiri
4.623 Taman Kanak-Kanak dan PAUD
2.604 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
1.772 SMP/Madrasah Tsanawiyah
1.143 SMA/SM Kejuruan/Madrasah Aliyah
172 Perguruan Tinggi

Ini berlanjut terus di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan seterusnya
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah

Dalam usia 108 tahun pada angka 18 Nopember 2020 ini
Sebagai alumnus Sekolah Rakyat Muhammadiyah
Ngupasan Yogyakarta 1948
Saya berterima kasih sangat tinggi
Kepada guru-guru saya 74 tahun yang silam
Pak Solichin dan Bu Badriyah
Saya terkenang pada teman sekelas saya
Muhammad Farid Ma’ruf dan Sumitra
Yang jadi guru besar di Universitas Gadjah Mada

Saya terkenang pada bangunan sekolah saya
Di Ngupasan, belakang Istana Negara

Saya terkenang pada rumah tua di Langenastran
Jero Beteng, tempat saya ikut berkumpul
Bersama sahabat saya, Rendra

Saya terkenang pada Kantor Muhammadiyah
Lima menit jalan kaki dari SD Ngupasan

Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah
Semoga organisasi Muhammadiyah tak berhenti
Dan senantiasa aktif di ratusan pulau
Ratusan pulau
Mambina jutaan ummat
Jutaan ummat
Dan kini telah melewati masa satu abad

Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah
Teruskanlah melanjutkan gagasan Kiyai Ahmad Dahlan
Kiyai Mas Mansyur dan seluruh pemimpin Muhammadiyah
Di seluruh tanah air kita Indonesia
Semoga dalam lindungan ridha Allah
Aamiin, aamiin,aamiin

Semoga organisasi Muhammadiyah
Senantiasa menjaga kesatuan ummat
Walaupun ada di sana-sini perbedaan
Tapi tetap dalam kesatuan
Sebagai ummat di bawah naungan tauhid
Diperkuat doa bersama

Semoga dalam ridha-Nya senantiasa
Semoga dalam ridha-Nya senantiasa
Semoga dalam ridha-Nya senantiasa
Aamiin, aamiin,aamiin
Ya Rabbal áalamin

Sumber: Suara Muhammadiyah

0 comments: